Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Copy of 27 - Håvard Reknes

Mulig etablering av markedsplass for skytjenester i Norge

 
ManglerBildeAvPerson.png

Spor

Skytjenester / anskaffelser

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Tirsdag, 10:00-10:30


 

Håvard Reknes, Difi

Om Foredraget

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for offentlige virksomheter å anskaffe skytjenester, og samtidig støtte virksomhetene i å gjøre de nødvendige vurderinger av risiko og sikkerhet. Det vurderes å etablere en markedsplass for skytjenester som kan bidra til økt utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. På sikt kan dette gi bedre, mer kostnadseffektiv IT i offentlig sektor i Norge.

Om foredragsholderen

Mangler informasjon