Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Alle nyheter

Nyheter

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpner Sikkerhetsfestivalen

 
Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Det er med stor glede vi kan presentere at Norges digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, åpner Sikkerhetsfestivalen 2019 den 26. august.

Astrup har ansvar for IKT-politikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er ansvarlig for den nylig lanserte digitaliseringsstrategien for offentlig sektor (2019-2025) - Én digital offentlig sektor. God informasjonssikkerhet er en forutsetning for en trygg og tillitvekkende digital offentlig forvaltning. Det blir spennende å høre digitaliseringsministerens tanker om hvordan vi best ivaretar god informasjonssikkerhet og godt personvern i den stadig raskere utviklingen av digitale offentlige tjenester.

Han har også ansvar for arbeidet med elektronisk kommunikasjon, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg har statsråden ansvaret for Altinn, næringsrettet IKT, Digital21, og ressurser til IKT-forskning.

 
ISF Service