Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Alle nyheter

Nyheter

Jørgen Dyrhaug fra NSM til Sikkerhetsfestivalen

 

I løpet av drøye 20 år er IKT tatt i bruk i større eller mindre grad på de aller fleste områder, - skritt for skritt innen den enkelte bedrift/institusjon, - uten at man samtidig har tilstrebet noen samlet oversikt over IKT-avhengighet og samfunnsmessige konsekvenser. Hvorfor?

 Og hvordan kan det ha seg at de færreste, strengt tatt, er kompetente nok til å forstå utfordringene knyttet til bruk av IKT, samtidig som de aller fleste bruker IKT som om de faktisk skjønner hva de driver med? 

Og er det sikkert at hovedutfordringer er "dem", og ikke "oss"?

 
ISF Service