Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Alle nyheter

Nyheter

Olav Lysne om hvordan man håndterer digitale verdikjeder

 
 
 
 

En av Sikkerhetsfestivalens keynotes er Olav Lysne, tidligere leder for Lysne l og Lyne ll utvalgene, direktør i Simula Metropolitan, og professor OsloMet. I foredraget hans i august vil han presentere resultater av arbeidet med begrepet “Lange og komplekse Digitale Verdikjeder”. Dette er noe som en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet har studert gjennom våren, med tanke på å lage et rammeverk for hvordan de kan inngå i risiko- og sårbarhetsvurderinger.

Påmeldingen er åpnet, og billetter finnes her.

Han har laget en video til oss som du kan se over.

 
 
ISF Service