Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Alle nyheter

Nyheter

Kommunene har mye å hente på Sikkerhetsfestivalen

 
KiNS.png
 
 

Det er få organisasjoner som har gjort seg mer avhengig av informasjonsteknologi enn kommunene. Derfor blir sårbarheten i den daglige drift også ekstra stor. Sikkerhetsfestivalens tre dager har et vell av foredrag som passer inn i en kommunal hverdag.

På Sikkerhetsfestivalen vil KiNS (Foreningen kommunal informasjonssikkerhet) peke på informasjonssikkerhet og personvern i kommunene med tre enkle, men veldig aktuelle tema:

Ny personopplysningslov stiller tydelige krav til informasjonssikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger. Kravene har særlig relevans i kommunene fordi det her behandles store mengder opplysninger om sårbare grupper (elever, pasienter osv). Sesjonene vil på hver sin måte sette fokus på tema som kommunene må ha strategier, rutiner og prosedyrer på for å håndtere i sitt daglige virke. Datatilsynet har tatt initiativ til et felles løft for informasjonssikkerheten i skolesektoren.

127 – Finnes det egentlig gratis apper for kommunene?

Tommy Tranvik og Harald Torbjørnsen har i flere år arbeidet med utfordringene kommunene har knyttet til bruk av gratis programvare, kanskje i skolen spesielt. På Sikkerhetsfestivalen vil de bruke sin erfaring fra kommune og skolesektoren til å gå igjennom hvordan disse problemstillingene utfordrer alle sektorene i kommunen.

134 – Hvordan snakke med skolebarn og foreldre om personvern?

På Sikkerhetsfestivalen har vi vært heldige og fått med oss Informasjonssikkerhetsansvarlig i Bærum kommune. Han har lang erfaring og et helt konkret opplegg på hvordan arbeide med informasjonssikkerhet og personvern i klasserommet.

141 – Kommunevalg nå. Er det mulig å vinne uten bruk av sosiale medier?

Kommunevalg er en viktig og ressurskrevende oppgave for kommunene, der tillitt til systemet er kritisk suksessfaktor. På Sikkerhetsfestivalen vil vi ta for oss de mulighetene sosiale medier gir for de politiske partiene samt de utfordringene dette kan by på i forhold til face news, redaktøransvar osv. Når dette foredraget holdes, er det bare 12 dager igjen til kommunestyre- og fylkestingsvalg…!

 
ISF Service