Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

127 - Harald Torbjørnsen og Tommy Tranvik

Finnes det egentlig gratis apper for kommunene?

 
ManglerBildeAvPerson.png
Tommy Tranvik

Tommy Tranvik

spor

Kommunespor

Hvor?

Hvelvet

NÅR?

Onsdag, 14:30 - 15:00


 

Harald Torbjørnsen, KiNS og Tommy Tranvik Unit

Om Workshop

Ny personopplysningslov stiller tydelige krav til informasjonssikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger. Kravene har særlig relevans i kommunene fordi det her behandles store mengder opplysninger om sårbare grupper (elever, pasienter osv). Med bakgrunn i reelle sikkerhetshendelser fra kommunesektoren, vil foredraget fokusere på hvilke sikkerhets- og personvernutfordringer som bruk av ny programvare i kommunen kan innebære. Trusler og sårbarheter som ansatte og ledere bør være særlig oppmerksomme på ved valg av programvare for bruk i administrasjon eller tjenesteyting vil bli diskutert. Til slutt vil det bli gitt enkelte råd om hvordan truslene og sårbarhetene kan håndteres på en forsvarlig måte.

Om foredragsholderen

Harald Torbjørnsen er ansatt som daglig leder i  KiNS fra 1. mars 2019. Han har bakgrunn fra kommunesektoren der han har hatt ulike lederroller knyttet til digitalisering og skoleutvikling.  Harald jobbet for Senter for IKT i utdanningen, Udir og vært sentral i utviklingen og utbredelsen av Feide.

Tommy Tranvik fra Unit er statsviter med doktorgrad fra UiB og har vært forsker ved institutt for rettsinformatikk ved UiO. De siste årene har han arbeidet i sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren, og har bl.a. kartlagt sikkerhetstilstanden i sektoren.