Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

90 - Fredrik Galtung / Hans Peter Østrem

Workshop: Øvelse gjør mester!

 
Fredrik Galtung

Fredrik Galtung

Hans Peter Østrem

Hans Peter Østrem

spor

Beredskap

Hvor?

Scandic Victoria kongressal 3

NÅR?

Onsdag, 09:00-13:00


 

Fredrik Galtung og Hans Peter Østrem, FGSC / Delta Kompetanse

Om Foredraget

Workshopen vil innledes med en kort gjennomgang av ulike varianter av beredskapsøvelser, og hvordan man bør gå frem for å forberede, planlegge og gjennomføre slike øvelser.

Introduksjonen vil krydres med praktiske eksempler og erfaringer, samt presentasjon av maler og verktøy for beredskap og krisehåndtering som også skal brukes under den praktiske delen av workshopen. Det vil også presenteres hvordan Red Team/Blue Team øvelser passer utmerket inn for å øve på virksomheters cyber beredskap.

Dernest vil casebeskrivelsen presenteres med hvilke forutsetninger som gjelder for de påfølgende deloppgavene – før deltagerne tildeles lag og roller for å praktisere gjennomføring av en “avansert” tabletop øvelse.

Scenarioet vil dreie seg rundt digital beredskap for en IT intensiv virksomhet, der man presenteres for en innledende situasjon – og hvor deltagerne i ulike roller vil bidra til øvelsens forløp. Temaer som cyber trusler, incident response, GDPR, ny sikkerhetslov, supply chain risk management, og styringssystemer, vil kunne bli omfattet.

Deltagerne vil få bruke sine evner til kreativitet, improvisasjon og “thinking on your feet”, og gjennom dialog og samarbeid sette fokus på beredskapsforberedende tiltak i egen virksomhet.

Workshop'en vil ikke forutsette spesifikke/tekniske kunnskaper, og er like egnet for ledere som teknokrater.

Om Foredragsholderene

Hans Peter Østrem er senior rådgiver med over 30 års erfaring innen IT, informasjonssikkerhet og beredskap på både ledelsesnivå og med praktiske operative løsninger. Han har erfaring fra både store internasjonale selskaper og gründerbedrifter i Norge & USA, hvor han bl.a. var pressetalsmann i 8 år, med håndtering av fagpresse, dagspresse og TV ved sikkerhetshendelser. Hans Peter jobber i dag som sikkerhetssjef, er kursholder for Standard Online og DnVGL samt revisjonsleder ISO27001.

Fredrik Galtung er senior rådgiver med over 30 års erfaring innen IT drift, ledelse, informasjonssikkerhet, beredskap, hendelseshåndtering, og øvelser for en rekke bransjer. Fredrik har over 4 års erfaring som mellomleder i et internasjonalt selskap, med ansvar for IT og informasjonssikkerhet for 22 land i Nord Øst Europa, inkludert sourcing, kravstillelse, beredskap, håndtering av industrispionasje, og globalisering av IT tjenesteleveranser. Sammen med Hans Peter har Fredrik startet fagnettverket Business Resilience Network med fokus på nettopp beredskap, krisehåndtering og øvelser. Fredrik jobber for tiden som sikkerhetsleder, med ansvar for sikkerhet i kundeleveranser både nasjonalt og internasjonalt.