Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Junglemap - ...

Tittel kommer …

 
ManglerBildeAvPerson.png

Spor

Sponsor

hvor?

Lokasjon: TBA

når?

Tirsdag, 09:00 - 09:30


 

Om foredraget

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Junglemap har samarbeidet om å utvikle et gratis introduksjonskurs i digital sikkerhet for næringslivet. Dette med mål om å få ledere og styrer i næringslivet til å initiere og følge opp digital sikkerhet på linje med øvrige virksomhetsrelaterte aktiviteter.

I februar offentliggjorde PST sin åpne trusselvurdering for 2019, og NSR lanserte i samme tidsrom «Hybridundersøkelsen», som omhandler trusler mot norsk næringsliv. Begge dokumenterer at vi som digitalt samfunn står overfor et komplekst og omfattende trusselbilde som utfordrer virksomheter og storsamfunnet – hver dag. Samtidig har NSR i andre undersøkelser dokumentert at viktig informasjon fra PSTs åpne trusselvurderinger ikke når godt nok ut til næringslivsledere. Det betyr at det er et gap i det trusselbildet som PST presenterer, og det som næringslivsledere innretter seg etter. Ønske om tiltak for å tette dette gapet resulterte i bruk av hverandres kunnskap, med fokus på å omsette rapporter om trusselbildet for økt bevisstgjøring og handling i næringslivet.

Dette resulterte i et unikt offentlig – privat samarbeidsprosjekt som CEO i Junglemap, Dan Ove Skaalerud vil fortelle mer om i sitt foredrag.

Om foredragsholderen