Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Call for presentations

Bidra med foredrag!

 

Vi ønsker ditt bidrag!

Vi ønsker ditt bidrag til Sikkerhetsfestivalen. Send inn forslag til foredrag og annet innhold av faglig karakter som kurs, workshops, konkurranser, debatter, hackathons med mer.

Vi ønsker bidrag fra hele fagområdet, både teoretiske og praktiske tilnærminger. Erfaringsforedrag er alltid populært!

Det eneste vi ikke ønsker oss er direkte produkt- eller leverandørpresentasjoner. Det kommer en egen sponsorinvitasjon.

Kjenner du noen andre som kunne hatt lyst til å bidra? Send oss navnet på personen, så tar vi kontakt.

Svarfrist er 21. februar 2019.
Forslaget må inneholde:

  • Tittel på bidraget

  • Kort beskrivelse av innhold

  • Navn og tittel på arrangør/foredragsholder

Som bidragsyter deltar du gratis på hele festivalen.

Send ditt forslag på e-post til cfp@isf.no


We want your submissions!

We’re looking for submissions from you or your company for Sikkerhetsfestivalen 2019. Send us a suggestion for Speakers and other content of academic nature like courses, workshops, competitions, debates, hackatons and more.

We want submissions from the whole subject field, both theoretical and practical approaches. Experience speeches are always popular!

The only thing we do not want is direct product- or company presentations. There will be a separate invitation for sponsors.

Do you know anyone else that would want to contribute? Send us the name and contact information and we will stay in touch.

Deadline is 21. February 2019.

The submission must contain:

  • Title of the contribution

  • Short summary of content

  • Name and title of person/company

As a contributor, you have free participation to the whole festival.

Send your submission by e-mail at cfp@isf.no