Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Er du sikker?:

I klasserommet

 
hele-gjengen_2.jpg

Spor

?

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

?dag, 00:00 - 00:00


 

Lars Klingenberg, Engineer Solution Building, Sopra Steria
Audun Dragland, Consulting Sr Manager Cyber Security Advisory, Sopra Steria
Marit Tokle, Engineer Solution Building, Sopra Steria
Truls Dahlsveen, Engineer Product Expertise, Sopra Steria
Cathrine Vånge Singstad, Consulting Manager Cyber Security Advisory, Sopra Steria
Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge og Lær Kidsa Koding

Om Foredraget

Praktiske øvelser med fokus på teknologisk forståelse og sikkerhet

Målgruppe: Ungdom 10-13år. Vi foreslår at det inviteres inn en skoleklasse/gruppe elever, som kan være deltagere på dette opplegget. Gjerne i øvre del av aldersmålgruppen, men det avhenger av hvem det passer for i lokalmiljøet. Vi foreslår ca 30 elever (men her er vi fleksible).

Varighet: 60min

«Er du sikker?» er et samarbeidsprosjekt initiert av frivillige sikkerhets- og ildsjeler fra Sopra Steria, IKT-Norge og Lær Kidsa Koding. I prosjektet utarbeides et sikkerhetsprogram med faglig tyngde og kompetanse. Vi gir opplæring i teknologi, og har samtidig med nødvendige holdninger, for å lykkes med sikkerheten. Målgruppen er foreløpig ungdom 10-13. Programmaterialet, som er planlagt å være gratis, består av to uavhengige deler. Den ene er en serie med innhold utviklet for barne- og foreldremøter rundt omkring på landets grunnskoler, med foredrag, videoer, dialog og historier fra virkeligheten. Den andre delen skjer i klasserommet i løpet av skoletiden, eller som fritidsaktivitet, og består av interaktive aktiviteter for opplæring i teknologi og datasikkerhet.

Om foredragsholdeRNE

Lars jobber som utvikler hos Sopra Steria og er opptatt av sikkerhet i sitt daglige arbeid. Han har lenge vært opptatt av å lære barn programmering, og dette har han gjort gjennom prosjektet Lær Kidsa Koding ved å starte lokale kodeklubber for barn og unge. Lars er glad i å undervise og liker godt å dele sin kunnskap og erfaringer med andre.

Audun jobber som sikkerhetsrådgiver og sikkerhetstester i Sopra Steria.  Nå jobber han som innleid CISO i en av Norges 20 største virksomheter, og som sikkerhetsarkitekt for et selskap innen kritisk infrastruktur. I tillegg sikkerhetsfagfeltet har Audun også jobbet som arkitekt og .NET utvikler i kundeprosjekter i 15 år.  Audun har avholdt workshops ved NTNU, UiO, UiB og UiS om praktisk sikkerhetstesting basert på OWASP Top 10. Presentasjonen "Live Hacking OWASP Top10" er avholdt på Booster og Sikkerhet og Sårbarhet.

Marit har mastergrad ved Universitetet i Oslo, og er ansatt som Mobile Consultant hos Sopra Steria. Hun er engasjert i hackemiljøet i Norge for å øke interesse for og kompetanse i cybersikkerhet, gjennom hackekonkurranser og workshopper med Norges største hackekonkurranse, TG:Hack, og hacketeamet til Universitetet i Oslo, UiO-CTF. 

Truls er en sikkerhetsnerd og elsker å lære andre om sikkerhet. I tillegg til å jobbe med infrastruktur og sikkerhet underviser han også i hacking for å skape forståelse om hvordan man kan motvirke det – noe han også tar med seg inn i «Er du sikker?» prosjektet.

Cathrine prosjektleder for «Er du sikker?» prosjektet, og har de siste årene jobbet mye med sikkerhet og personvern knyttet blant annet til barn, teknologi, og sosiale medier. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker, en kombinert grad i IT og juss, og brenner for digitalisering og personvern. Bakgrunnen hennes bidrar til en god forståelse av samspillet mellom teknologi og regelverk, som hun også har praktisert i yrkeslivet.

Torgeir har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Waterhouse er også en av grunnleggerne av den svært vellykkede norske bevegelsen Lær Kidsa Koding, hvis mål er å undervise barn i Norge å kode, både i skolen og gjennom private kodeklubber.