Sikkerhetsfestivalen 2019
Der norge samles for å snakke om sikkerhet

Sponsorinvitasjon

Informasjon til sponsorer

Hva er Sikkerhetsfestivalen?

Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling om sikkerhet for aktører innen samfunns- og næringsliv, akademia og politikk.

I løpet av tre hele dager i Lillehammer vil 1.000 deltakere bidra til å prege bymiljøet og sette den nasjonale agendaen for informasjonssikkerhet i Norge.  Sikkerhetsfestivalen arrangeres for første gang i 2019. Ambisjonen er at dette skal bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement og en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for ulike temaer innen cyber-, IKT- og informasjonssikkerhet.

 

Når og hvor?

Sikkerhetsfestivalen 2019 arrangeres 26.-28. august på Lillehammer.  

Mandag starter festivalen med keynotes i plenum før vi møtes til hagefest og feiring av ISF sitt 25. årsjubileum på kvelden. Tirsdag og onsdag er det parallelle spor i festivalområdet i Lillehammer sentrum. Tirsdag blir det i tillegg festivalkveld med god mat, drikke og underholdning.

Scandic Lillehammer Hotel sammen med Lillehammer Bibliotek, Lillehammer Kunstmuseum, Stortorget, Lillehammer Institute of Music Production og Kulturhuset Banken er noen av lokalene som vil bli brukt. Andre møteplasser er også Lillehammers mange kafeer, restauranter og barer.

 

Hva skjer på Sikkerhetsfestivalen?

Du kan høre internasjonale keynotes og gode erfaringsforedrag, delta i workshops og debatter, møte sikkerhetskollegaer for faglig samtaler og sosiale treff. Utstillere og sponsorer vil bidra til bredde på festivalen.

Tema på konferansen vil blant annet omfatte alle aspekter knyttet til informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet, fysisk sikring, personvern og sikker utvikling.

Vi planlegger plenumsforedrag, foredrag i parallelle spor, workshops, kurs, debatter, utstillinger – og andre aktiviteter initiert av sponsorer eller arrangører.

 

Hvem arrangerer Sikkerhetsfestivalen?

Festivalen er et samarbeid mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge. Initiativtaker er Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) som feirer sitt 25-årsjubileum i 2019.

ISF har med seg Oppland fylkeskommune, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og NTNU som hovedsamarbeidspartnere. I tillegg er også Den norske dataforening, Cloud Security Alliance, ISACA, IKT-Norge, Difi, NorSIS, Cyberforsvaret, Cyber ingeniørskolen, Næringslivets sikkerhetsråd, Lillehammer kommune, NTNU og Universitetet i Oslo viktige partnere.

 

Målgruppen for festivalen

Målgruppen for festivalen er alle som arbeider med cyber-, IKT- og informasjonssikkerhet i offentlige og private virksomheter, akademia og politiske ressurser. Sikkerhetsfestivalen er for  

 • Ledere, mellomledere, beslutningstagere og andre som er opptatt av sikre tjenester

 • Sikkerhetsledere, CISO, rådgivere og andre roller innen sikkerhetsområdet

 • Nøkkelpersoner fra IT-drift og tjenesteutvikling

 • Leverandører av IT-tjenester fra offentlig og privat sektor

 • Alle med interesse av å øke sin kompetanse innen ulike deler av sikkerhetsfaget

 • Alle som ønsker å møte likesinnede og dele erfaringer


Sponsorer og utstillere

På Sikkerhetsfestivalen 2019 blir det mulighet til å delta som unik hovedsponsor, en av få sponsorer eller som utstiller.

Det er første gang vi arrangerer Sikkerhetsfestivalen og det vil bli store muligheter for hovedsponsor, sponsorer og utstillere  til å være med å sette preg på festivalen. Vi oppfordrer dere til å planlegge med fokus på hvordan deltakerne kan få mest mulig ut av sitt besøk hos dere.  Det er også mulig å få til en underholdende opplevelse, gode debatter eller bidra med en kaffebar, foodtruck eller lignende.

Arrangør vil sette opp et spennende utstillerområde som vil være attraktivt for festivalens deltakere, både med tanke på mingling og nettverksbygging og muligheten til å interagere med ulike samarbeidspartnere og leverandører.

Stortorvet er Lillehammers hjerte og her vil deltakerne samles for kaffe, lunsj og festivalkveld. En nøkkel til suksess er festivalingredienser som boder og kafeer, benker og telt i og rundt sentrum.


Sikkerhetsfestivalen tilbyr:

Hovedsponsor - NOK 200.000 (eks mva)

Den som ønsker å være hovedsponsor sender inn en beskrivelse av hvordan dere ønsker å fremme Sikkerhetsfestivalen som arena for for utvikling, læring og erfaringsutveksling.

 • Hvordan kan en øke den sosiale rammen i utstillingsområdet?

 • Hvordan bidra til å øke den totale opplevelsen av Sikkerhetsfestivalen?

 • Hvordan være fasilitator for en arena med fokus på sikkerhet for mange typer aktører?

Send inn en kort beskrivelse til isf@isf.no.

Frist for å melde seg som hovedsponsor er snarest mulig og senest  innen 20. februar 2019.
Hovedsponsor som melder seg vil få beskjed innen 1. mars om de har blitt valgt.

Som hovedsponsor får du:

 • Selskapets logo på festivalens hjemmesider på Sikkerhetsfestivalen.no.

 • Største stand  og beste eksponering sentralt i festivalområdet.  

 • Et eget lokale i festivalområdet til møter/presentasjoner for mindre grupper deltakere på tirsdag og onsdag.

 • Selskapets logo på deltakernes navneskilt.

 • Markedsføringskampanje sammen med Sikkerhetsfestivalen for annonsering av festivalen.

 • Selskapets logo på festivalspesifikke bannere som plasseres rundt på festivalen og på hovedscenen.

 • 4 deltakere til å til å delta på hele festivalen eksklusiv overnatting

 • 1 reservert bord under hagefesten med plass til ca 10 personer.

 • Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk at dette kun gjelder deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste.

Som hovedsponsor blir du vår viktigste sponsor til årets Sikkerhetsfestival. Dette innebærer at Sikkerhetsfestivalen og hovedsponsor sammen arbeider for best mulig synlighet av festivalen. Sikkerhetsfestivalen vil møte hovedsponsor for å diskutere dette nærmere.

 

Høres dette interessant ut? Send oss en mail på isf@isf.no

  

Sponsor -  NOK 100.000 (eks mva)

 • Selskapets logo på konferansens websider på Sikkerhetsfestivalen.no.

 • Mulighet for et arrangement med faglig innhold på festivalområdet, f eks innledninger, debatter, foredrag eller workshops. Vi inviterer sponsor til å foreslå konsept og innhold på eget arrangementet  

 • Nest største standkategori, en god eksponering og plassering.

 • Selskapets logo på festivalens hjemmeside på Sikkerhetsfestivalen.no

 • Eget lokale (f eks grupperom eller telt) vil bli tilgjengelig for samarbeidspartnerne på deling. Kan bli booket fra Sikkerhetsfestivalen.

 • 2 deltakere på festivalen, eksklusiv overnatting.

 • Deltakerlisten som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk at dette gjelder kun deltakere som samtykker til å stå på deltakerlisten.

  Høres dette interessant ut? Send oss en mail på isf@isf.no

Utstiller - NOK 35.000 (eks mva)

 • Selskapets logo på konferansens websider på Sikkerhetsfestivalen.no

 • Stand i festivalområdet

 • 2 deltaker på festivalen eksklusiv overnatting.

 • Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk dette gjelder deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste

Vi ber om at følgende sendes til oss senest 1. Mai

 • Eget registreringsskjema for individuelle deltagere (fra utstiller). Skjema ettersendes fra ISF.

 • En halv A5 side med promoteringstekst for virksomheten, sendt i pdf format

 • En kort presentasjonstekst (1-2 linjer) for virksomheten

 • Logo til bruk på web: isf.no og link til hjemmeside (legges bak logo på ISF web: utstillersiden)

 • Hvis leverandørforedrag: Tittel og kort beskrivelse, samt foredragsholder.


  Sendes på mail til isf@isf.no 

Betingelser og påmelding

Påmeldingen er bindende.  (Se Registrering under) Tildeling av sponsor- og utstillere er basert på førstemann til mølla-prinsippet i forhold til bestilling. Det er begrenset antall plasser og derfor deles de ut etter ”først-til-mølla” prinsippet. Tidligere år har samtlige utstillerplasser for ISFs Høstkonferanse  blitt besatt så det lønner seg å være tidlig ute! 

Mer informasjon om program og arrangement publiseres på hjemmesiden

Reklame og annet promoteringsmateriale deles ut på stand. Det skal ikke deles ut eller distribueres reklamemateriell i  forbindelse med plenumsforedrag eller parallellsesjoner.

Det kan være betingelser for servering av alkohol som serveres på stand eller sponsors områder.

Ved mottak av bestillingen vil vi sende en skriftlig bekreftelse på e-post om bestillingen, og noe senere faktura for betaling innen 14 dager. Alle stands må være fullt betalt innen betalingsfristen.

Bestillinger som ikke blir betalt i rett tid blir betraktet som foreløpige, og kan bli solgt til andre. Ingen utstiller vil bli tillatt å delta hvis full betaling ikke er mottatt. Hvis en utstiller avbestiller, vil følgende gebyr gjelde (med mindre plassen kan leies ut til andre): Mer enn 60 dager før utstillingen - 50% av leieprisen, mindre enn 60 dager før utstillingen - 100% av leieprisen

Utenlandske utstillere må selv dekke alle bankomkostninger knyttet til betalingen.

Alle sponsorer kan kjøpe tilleggstjenester som f eks

 • grupperom til møter med kunder:

 • leie av andre lokaler som kafeer eller andre lokaler i sentrum

 • ulike aktiviteter for kunder

Alle priser er eksklusiv MVA.

Påmelding på www.sikkerhetsfestivalen.no

 

Kontaktperson

Vennligst ta kontakt med Sikkerhetsfestivalen for å avtale sponsorat per e-post: isf@isf.no

Har du spørsmål ta kontakt med:

Vibeke Gjøsdal, vibeke.gjosdal@isf.no  eller Tlf.: 922 12 777

Lillian Røstad, lillian.rostad@isf.no eller tlf 994 00 628