Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

100 - Janne Hagen

Cybersikkerhet i energisektoren

 
Janne Hagen

Janne Hagen

spor

Kristisk infrastruktur

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Onsdag, 10:00-10:30


 

Janne Hagen, NVE

Om Foredraget

Skadevare og internettbedrageri rammer også kraftbransjen. I 2019 kom NVE med revidert forskrift. Foredraget gir en innføring i arbeidet med å  håndtere risikoen for cyberangrep i norsk kraftforsyning.

Om foredragsholderen

Janne Hagen har doktorgrad i informasjonssikkerhet, og arbeider i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med IKT-sikkerhet og SCADA-sikkerhet mot kraftbransjen. Hun har mangeårig bakgrunn fra forskning ved blant annet Forsvarets forskningsinstitutt. Hagen var medlem av Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysne-utvalget) som la frem NOU 2015:13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn, og ledet informasjonssikkerhetsutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd i 2014.