Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Personopplysning

 
 
 

Personopplysninger

 

Norsk informasjonssikkerhetsforum (ISF) er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles for Sikkerhetsfestivalen.

ISF behandler navn og kontaktopplysninger til bedriftsmedlemmer, samarbeidspartnere, sponsorer og deltakere for å administrere konferansen. For arrangementer hvor det er servering behandles det i noen grad opplysninger om allergier.

Formålet for å behandle personopplysningene er å ivareta medlemmenes avtale med ISF knyttet til fakturering og faglig oppdateringer. Deltakerlister med navn, stilling og virksomhet deles ut til deltakere og sponsorer og utstillere for å ivareta nettverksbygging. I noen tilfeller kan det være berettiget interesse for å ivareta adgangskontroll til møtelokaler.

ISF overfører også oversikt over deltakelse på møter og seminarer, samt fakturainformasjon til regnskapsfører og revisor.

ISF bruker databehandlere til utsending av nyhetsbrev til medlemmene og epost, lagring av dokumenter, utsending av spørreundersøkelser og påmeldinger, arrangementsstøtte og fakturering.

ISFs medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger, og man kan be om det ved å sende en epost til isf@isf.no