Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet
BannerBilde3Ny-01.png

Lillehammer 26.-28. aug 2019

Takk for i år!

 

Takk til alle våre deltakere som gjorde dette til en vellykket festival!

På Sikkerhetsfestivalen 2019 har vi hatt 165 foredragsholdere fordelt på 150 foredrag og workshops, over 900 registrerte deltakere og til sammen rundt 2000 personer har vært innom de lukkede og åpne arrangementene.

Takk til våre 14 samarbeidspartnere som har stått på i ett år for å gjøre dette mulig, samt våre 26 sponsorer og utstillere.

Bilder fra Sikkerhetsfestivalen 2019