Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

101 - Kari-Anne Larmerud

Putt informasjonssikerheten i hodet!

 
KARI-ANNE LARMERUD

KARI-ANNE LARMERUD

spor

Mennesker, organisasjon og teknologi

Hvor?

Kinoen sal 1

NÅR?

Onsdag, 10:00-10:30


 

Kari-Anne Larmerud, Information Security Responsible, Statkraft

Om Foredraget

I Statkraft har vi valgt å organisere informasjonssikkerhetsarbeidet på en litt ny måte – vi har f.eks. ingen tradisjonell CISO rolle.

Ansvarsfordelingen er godt definert, og vi har de tre siste årene opplevd en sterk kulturendring hos våre ansatte innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Jeg skal dele erfaringer rundt denne tilnærmingsmåten, samt fortelle litt om de verktøyene vi bruker (risk, bevisstgjøring, kampanjer etc.).

Om foredragsholderen

Utdannet Cand Scient innen Informatikk fra Universitetet i Oslo, 15 års erfaring innen organisering og endringsledelse i grenseland forretning / IT. De siste årene med fokus på informasjonssikkerhet og hva som skal til for å lykkes med kulturendring på området.