Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

102 - Gustav Birkeland

Kan ISO/IEC 27014:2013 gi bedre styring av informasjonssikkerheten i en hel samfunnssektor?

 
GUSTAV BIRKELAND

GUSTAV BIRKELAND

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Kinoen sal 2

NÅR?

Onsdag, 10:00-10:30


 

Gustav Birkeland, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet

Om Foredraget

Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning utarbeider i fellesskap en styringsmodell på sektornivået som tar utgangspunkt i den foreløpig lite omtalte standarden ISO/IEC 27014:2013. Modellen setter styringen av informasjonssikkerheten innenfor høyere utdanning og forskning i system og beskriver styringsansvar og oppgaver for departementet og direktoratet i etats- og eierstyringen av blant annet statlige universiteter, høyskoler, direktorater og aksjeselskaper. Arbeidet med modellen presenteres i tillegg til erfaringene med gjennomføringen så langt.

Om foredragsholderen

Gustav Birkeland, CISM og ISO/IEC 27001 Lead implementer, jobber med styring av informasjonssikkerhet i høyere utdannings- og forskningssektoren som blant annet omfatter statlige universiteter og høyskoler, Unit og UNINETT