Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

103 - Aasta M. Hetland

Normen - et verktøy for "digital pasientsikkerhet"

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 10:00-10:30


 

Aasta M. Hetland, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Om Foredraget

Helsesektoren har hatt en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i 13 år. Gjennom Normen har sektoren selv tatt grep for å sikre god informasjonssikkerhet, godt personvern og god "digital pasientsikkerhet". Sektoren er avhengig av tillit fra innbyggerne og balansen mellom K, I og T kan i ytterste konsekvens være et spørsmål om liv og død. Hvordan bidrar en atferdsnorm til å ivareta denne tilliten og balansen? Og vil den nye versjonen av Normen (v6.0) bli et enda bedre verktøy for dette?

Om foredragsholderen

Mangler informasjon.