Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

104 - Torstein Gimnes Are

Cyberangrepet mot Hydro

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 10:00-10:30


 

Digital Marshall & CISO Torstein Gimnes Are, Hydro Aluminium.

Om Foredraget

Torstein vill gi et innblikk i hvordan det er å være under cyber angrep i et industriselskap som Hydro basert på angrepet som fant sted tidligere i år.

Om foredragsholderen

Torstein Gimnes Are er informasjons sikkerhets ansvarlig, Digital Marshall & CISO, i Norsk Hydro. Han er utdannet Siv.Ing fra NTNU og har 20 års fartstid fra Hydro i ulike stillinger innen IT og sikkerhet.