Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

104 - Torstein Gimnes Are

Cyberangrepet mot Hydro

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 10:00-10:30


 

Digital Marshall & CISO Torstein Gimnes Are, Hydro Aluminium.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

Digital Marshall & CISO Torstein Gimnes Are, Hydro Aluminium.