Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

105 - Datatilsynet

Trenger vi etiske retningslinjer for kunstig intelligens?

 
Heidi Beate Bentzen

Heidi Beate Bentzen

Ieva+M_photo.jpg
Datatilsynet_Catharina_Nes_042_181101.jpg

spor

Personvern

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:20


 

Om Foredraget

I hvilken grad kan kunstig intelligens (KI) treffe beslutninger og erstatte det menneskelig skjønn? Hvordan skal vi sørge for at slike beslutninger er mest mulig åpne, rettferdige og etisk riktige?» Kom og hør hva ekspertene mener er muligheter og utfordringer med KI. 

EU kommisjonen har utarbeidet et etisk rammeverk for ansvarlig KI. Hvilke praktiske betydninger har det for behandlingsansvarliges krav til ansvarlighet? Blir det for «soft» å snakke om etiske retningslinjer, er det bare et ord som skal pynte på bruken av KI? Det skal ikke så veldig mange opplysninger til før man med stor sannsynlighet kan avdekke hvilken sykdom en person lider av, for eksempel bare et bilde? Kan dette føre til diskriminering av enkeltindivider og skjevheter i beslutningene. Hva med kravene om rettferdighet- og åpenhetsprinsippet i KI?

Til oss kommer Heidi Beate Bentzen, Forsker ved Senter for Medisinsk Etikk, Ieva Martinkenaite, forsker ved Telenor Research og Catharina Nes, fagdirektør og samfunnsviter i Datatilsynet skal reflektere over etiske retningslinjer og føringer ved bruk av KI.

Pause 10 min – sceneskift

Om foredragsholderen

Heidi Beate Bentzen er jurist, og forsker på rettslig regulering av persontilpasset medisin i EU i sin doktoravhandling, og på gjenbruk av helsedata i et nordisk, interdisiplinært, empirisk forskningsprosjekt. Hun var en av lederne for jus- og etikkarbeidsgruppen i det europeiske forskernettverket COST Action CHIP ME om genomikk. Bentzen er del av FNs spesialrapportør for personvern sin arbeidsgruppe for helsedata som har utarbeidet en FN Recommendation om behandling av helseopplysninger. Hun er videre med på å utarbeide en atferdsnorm for helseforskning i EU gjennom det europeiske biobanknettverket BBMRI-ERIC.

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes arbeider særlig med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og profilering. Catharina Nes har tidligere arbeidet i Europakommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet. Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Nes er også fast spaltist om teknologitrender i Dagens Næringsliv.

Dr Ieva Martinkenaite is among the key figures at Telenor Group contributing to building the Artificial Intelligence (AI) research and innovation ecosystem in Norway. She holds several high profile regional and national appointments in AI.

A Vice President at Telenor Research, Ieva has led the Telenor-NTNU AI Lab development project (later transformed to Norwegian Open AI-Lab), a Centre of Excellence for AI and Machine Learning in Norway. She also spearheads Telenor’s Start IoT initiative, aimed at stimulating research and innovation in the Internet of Things (IoT) in Norway. Her work involves research and advisory to Telenor executives and business leaders on AI, Internet of Things (IoT), innovation strategy and digital partnerships.