Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

105 - Datatilsynet

Trenger vi etiske retningslinjer for kunstig intelligens?

 
Heidi Beate Bentzen

Heidi Beate Bentzen

ManglerBildeAvPersonNy.png
ManglerBildeAvPersonNy.png

spor

Personvern

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:20


 

Om Foredraget

Store selskaper fokuserer på viktigheten av etisk kunstig intelligens: Er dette kun en distraksjon for å trekke fokus bort fra ytterligere rettslig regulering? Hva – hvis noe – er og burde være etikkens rolle i reguleringen av kunstig intelligens?

Refleksjonssamtale med:

  • Hvorfor føringer og etikk for digitalisering - Heidi Beate Bentzen, Stipendiat ved Senter for Medisinsk Etikk, UiO

  • EU-kommisjonens arbeid med retningslinjer for AI og etikk - Ieva Martinkenaite, Telenor Research

  • Demokratiske prosesser - Catharina Nes fagdirektør og samfunnsviter, Datatilsynet

Hver deltager får 5 minutter der de presenterer muligheter og utfordringer med kunstig intelligens inne sitt fagfelt. Deretter snakker vi sammen med innspill fra salen, om mulighetene som ligger der og utfordringene.

Moderator: Datatilsynet

Pause 10 min – sceneskift

Om foredragsholderen

Heidi Beate Bentzen er jurist, og forsker på rettslig regulering av persontilpasset medisin i EU i sin doktoravhandling, og på gjenbruk av helsedata i et nordisk, interdisiplinært, empirisk forskningsprosjekt. Hun var en av lederne for jus- og etikkarbeidsgruppen i det europeiske forskernettverket COST Action CHIP ME om genomikk. Bentzen er del av FNs spesialrapportør for personvern sin arbeidsgruppe for helsedata som har utarbeidet en FN Recommendation om behandling av helseopplysninger. Hun er videre med på å utarbeide en atferdsnorm for helseforskning i EU gjennom det europeiske biobanknettverket BBMRI-ERIC.

Catharina Nes, fagdirektør og samfunnsviter, Datatilsynet

Info om resten av foredragsholderne kommer.