Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

106 - Kjetil Otter Olsen

Hvordan kontrollere Tilrettelagt Innhenting

 
Kjetil Otter Olsen

Kjetil Otter Olsen

spor

Kritisk infrastruktur

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:00


 

Kjetil Otter Olsen, Fagdirektør teknologisk enhet, EOS-utvalget

Om Foredraget

Foredraget vil kort presentere EOS-utvalget, stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester. Deretter vil det bli en generell gjennomgang av hvordan EOS-utvalget kontrollerer IT-systemer hos de hemmelige tjenestene i Norge, og til slutt en mer detaljert forklaring om hvordan man ser for seg å kontrollere et eventuelt «Digitalt GrenseForsvar», eller «Tilrettelagt Innhenting» som det heter i høringsforslaget.

Om foredragsholderen

Kjetil Otter Olsen er utdannet Cand. Scient i Informatikk (digitalteknikk) fra UiO i 1990. Han har jobbet innenfor mange områder av IT-drift ved UiO. Han begynte med telefoni, gikk deretter over til datanett og fikk etterhvert ansvaret for alt som har med sentral IT-drift å gjøre på UiO. Fra 1995 var han også sterkt involvert i NIX (Norwegian Internet eXchange). I august 2018 begynte Kjetil Otter Olsen som fagdirektør for teknologi hos EOS-utvalget der han jobber med å bygge opp en ny teknologisk enhet.