Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

108 - Daniel Linehan

Case Study: Information Security Governance in Oracle

 
Kari Bernsmed

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:00


 

Daniel Linehan ,Vice President Global Information Security, Oracle Corporation

Om Foredraget

En case-studie av hvordan informasjonssikkerhet styres i Oracle. Vi ser på forholdet mellom styrende og utførende grupper, styring av risiko, og utvikling og håndhevelse av policy. Vi ser også på hvor viktig engasjement av konsernledelsen i informasjonssikkerhet er, samt samarbeid med HR og Juridisk avdelingen.

Om foredragsholderen

Daniel er ansvarlig for styring og kontroll på konsern nivå av Oracles informasjonssikkerhets programmer innen Cloud, sikkerhetsarkitekturer, risikostyring og penetrasjonstesting. Daniel har bygget opp flere infosec team innen Oracle, og er ansvarlig for team i Europa, USA og Asia. Daniel har jobbet med utvikling av strategiske programmer, og var bl.a ansvarlig for strategien og igangsettingen av programmet for hendelsehåndtering i Oracle. Daniel tok cand.polit ved Universitetet i Bergen, der han skrev sin hovedfagsoppgave om verktøy for risikoanalyser innen informasjonssikkerhet.