Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

109 - Jan Gunnar Broch

Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:00


 

Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Om Foredraget

De siste årene har det vært en rekke alvorlige IKT-hendelser i helse- og omsorgssektoren både i Norge og internasjonalt. Dataangrepet mot Helse Sør-Øst som ble kjent i 2018 er et eksempel på dette. På bakgrunn av trusselbildet, funn fra hendelser og øvelser og allerede foreslåtte tiltak beskrevet i tidligere rapporter og utredninger, foreslår Direktoratet for e-helse nå flere tiltak som vil kunne løfte sikkerhetsnivået i helse- og omsorgssektoren på kort- og mellomlang sikt.

Om foredragsholderen

Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse