Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

110 - NTNU

DNB

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:00


 

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA