Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

110 - Knut Håkon T. Mørch

Sikkerhet og smidigparadokset

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 11:30-12:00


 

Section Head Knut Håkon T. Mørch, DnB.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

Section Head Knut Håkon T. Mørch, DnB.