Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

112 - Jostein Ramse

Sikkerhetsarbeid i en juridisk ramme: Den nye sikkerhetslovens betydning for private virksomheter

 
Jostein Ramse

Jostein Ramse

spor

Kritisk infrastruktur

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Jostein Ramse, Advokat/Partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Om Foredraget

Offentlige myndigheter vil nå kunne stille strengere krav til private virksomheter ved at det offentlige kan treffe vedtak om at utpekte virksomheter skal bli direkte underlagt sikkerhetsloven. Dette kan gjelde et stort antall virksomheter. Det vil for disse bli stillet krav til det forebyggende sikkerhetsarbeidet, behandlingen av informasjon i virksomheten, bruk av informasjonssystemer, fysisk sikring av bygg mv. som benyttes, krav til personell og krav til anskaffelser. Virksomhetene blir også underlagt eierskapskontroll, hvilket vil sette grenser for eierskap og organisering. Tilsynsmyndighetene får også en rett til å føre tilsyn.

Om foredragsholderen

Siden før 2000 arbeidet hovedsakelig med IKT-avtaler og IKT-relaterte problemstillinger i Føyen Torkildsen Advokatfirma sammen med et team av andre advokater. I de senere årene også arbeidet mye lovgivningen om personvern. I begge tilfeller er krav til sikkerhet av sentral betydning.