Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

113 - Stein Ove Røv

Social Engineering i det 21. århundret, teknikker og psykologien bak

 
Stein Ove Røv

Stein Ove Røv

spor

Mennesker, organisasjon og teknologi

Hvor?

Kinoen sal 1

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Stein Ove Røv, Avdelingsleder DigiTek Platformtjenester, Skagerak Energi AS

Om Foredraget

Foredraget tar ett lite dypdykk innen Social Engineering, en av det største truslene vi har innen informasjonssikkerhet. Her vil en ta for seg noe av psykologien og hersketeknikkene som ligger bak og gi eksempler på hvordan en kan oppdage og bedre beskytte mot denne formen informasjonsinnhenting fra tredjepart.

Om foredragsholderen

Stein Ove jobber i dag hos Skagerak Energi hvor han er ansvarlig for IT tjenesteleveransene i konsernet. Han har bred erfaring fra ulike roller innen teknologiledelse både fra offentlige og private virksomheter. Stein Ove har høyere utdannelse innen økonomi, ledelse og organisasjonsutvikling og har vært akkreditert som CISA siden 2010. Han har allsidig erfaring fra ulike roller både som styreformann, CIO og CISO. Han ledet it-sikkerhetsarbeidet i Komplett Gruppen i en rekke år der han var CIO, og mottok FIDUS prisen i 2013, på vegne av Komplett.no Stein Ove er kundefokusert og er som leder opptatt av å bygge god prestasjonskultur, for å kunne nå tydelige mål sammen med andre.