Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

114 - Arne Espen Gigstad

Verdivurdering - Hvordan gjør de det?

 
Arne Espen Gigstad

Arne Espen Gigstad

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Kinoen sal 2

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Arne Espen Gigstad, Rådgiver informasjons- og IKT-sikkerhet, Statens Vegvesen

Om Foredraget

Statens vegvesen har etablert en metodikk og verktøy for verdivurderinger og behandlinger av personopplysninger. Man får oversikt over hvor de ulike verdiene finnes og hvilke behandlinger som gjennomføres. Vi gir fagsiden og ledelsen det de er ute etter og vi svarer ut lovkrav, retningslinjer og styrende dokumenter.

Om foredragsholderen

Foredragsholder har i tiden 1996-2014 jobbet i konsulentbransjen innenfor områdene ITIL, Informasjonssikkerhet og kvalitetssikring. Siden høsten 2014 har han vært en del av en Faggruppe IKT-sikkerhet i Vegdirektoratet, Statens vegvesen. Arbeidsoppgavene hos SVV er i all hovedsak styringssystem for informasjonssikkerhet, verdi- og risikovurderinger. Han har i de siste to årene også bidratt i etatens prosjekter innen GDPR.