Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

115 - Gunnar A. Johansen

Risikobildet i helsesektoren – fra HelseCERT

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Gunnar A. Johansen, seksjonsleder HelseCert, Norsk helsenett

Om Foredraget

Digitale trender, trusselbildet og cyberangrep i helsesektoren - en oppdatering på situasjonsbildet i helsesektoren fra HelseCERT. Hvilke tiltak gjøres i sektoren og anbefalinger fra HelseCERT.

Om foredragsholderen

Gunnar A. Johansen er avdelingsdirektør for HelseCERT og har jobbet i HelseCERT siden 2013.  Har jobbet med IT- cybersikkerhet i over 20 år. HelseCERT jobber med å oppdage, forebygge og håndtere alvorlige cyberangrep i helse- og omsorgssektoren.