Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

115 - Gunnar A. Johansen

Risikobildet i helsesektoren – fra HelseCERT

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Gunnar A. Johansen, seksjonsleder HelseCert, Norsk helsenett

Om Foredraget

Digitale trender, trusselbildet og cyberangrep i helsesektoren - en oppdatering på situasjonsbildet i helsesektoren fra HelseCERT. Hvilke tiltak gjøres i sektoren og anbefalinger fra HelseCERT.

Om foredragsholderen

Mangler informasjon.