Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

116 - HDO / Direktoratet for e-Helse

Helse og Kommune

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Om Foredraget

TBA

Om foredragsholderen

TBA