Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

116 - Vidar Espeland Eide

Bank/finans-erfaringer og utfordringer innen cyber og digital sikkerhet

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 12:00-12:30


 

Leder informasjonssikkerhet Vidar Espeland Eide, Sparebank1 Utvikling.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

Leder informasjonssikkerhet Vidar Espeland Eide, Sparebank1 Utvikling.