Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

118 - Dagfinn Bergsager

IoT brukt i klinisk forskning

 
Dagfinn Bergsager

Dagfinn Bergsager

spor

Kritisk infrastruktur

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Onsdag, 12:30-13:00


 

Dagfinn Bergsager, Leder for webutvikling USIT/UiO

Om Foredraget

Bruk av klokker for innsamling av bevegelsesdata fra pasienter har vært vanskelig å få på en sikker nok på måte på norske sykehus. Høsten 2019 utstyrte vi 300 pasienter med klokker koblet til en app vi selv hadde utviklet og klarte å samle inn helsedata data fra pasienter på en sikker måte. På dette foredraget forteller vi hvordan vi klarte dette.

Om foredragsholderen

Dagfinn har lagd IT-løsninger for mange store forskningsprosjekter de siste årene basert på datainnsamling med nettskjema.no og lagring i uio.no/tsd. Bergsager har vært ansvarlig for utvikling av et 20-talls mobilapper som samler inn sensitive personopplysninger til forkning, hvorav halvparten er til bruk på norske sykehus.