Sikkerhetsfestivalen 2019
Der norge samles for å snakke om sikkerhet

12 - Kjersti Stathopoulou

Mennesket: trussel, mål eller løsning

 
ManglerBildeAvPerson.png

Hvor?

Limpie

NÅR?

Tirsdag, 09:00-09:30


 

Kjersti Stathopoulou, IBM Nordic Security

Om foredraget

Mennesker blir ofte kalt det "svakeste ledd" eller "den største trusselen" når det gjelder kybersikkerhet.

Men er vi det? Hvis jeg blir utsatt for ett ondsinnet angrep, er jeg ikke da ett offer for en kriminell handling på lik linje som hvis noen stjeler lommeboka mi?

Det er vi som utvikler og bruker teknologi, og det er vi som er eksponert for risiko, dermed er det også vi som er en stor del av løsningen. Sikkerhetskultur er for meg: "Hva du kan og hva du gjør", både den synlige kulturen (visjoner, strategier, policier) og den usynlige, som er hvordan du faktisk får ting gjort.

Jeg ønsker å ta bort frykten for trusler, men å opplyse alle om at vi er ett mål, og at vi alle må vurdere risiko for oss, vår familie, vårt samfunn og vår virksomhet, men at man ikke er svak hvis man bli utsatt for ett ondsinnet angrep.

Presentasjonens innhold handler om hvordan vi kan møte dagens og fremtidens trusler med sikkerhetskultur, hvordan vi innenfor sikkerhet må jobbe aktivt med strategi og risiko og hvordan en reise til en god sikkerhetskultur kan være.

Sikkerhetskultur omhandler mennesker, prosesser, teknologi og leverandører, og jeg tar for meg dagsaktuelle temaer om dagens risikobilde og hvordan vi kan møte denne med å jobbe sammen hvor alle bidrar med sitt, uten å bli sett på som en vandrende trussel eller ett svakt ledd, men en person med kunnskap til å vurdere risiko og handler deretter.

Om foredragsholderen

Associate Partner, IBM Nordic Security (starter første April 2019, er per i dag Vice President Security Business Development i Telenor ASA).