Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

120 - Elsa Aaquist Storeng

En erfaring "rikere"

 
Stan Black

Stan Black

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Kinoen sal 2

NÅR?

Onsdag, 12:30 - 13:00


 

Elsa Aaquist Storeng

Om Foredraget

Som ung og naiv opplevde jeg bli utsatt for en såkalt stalker. I senere år har jeg forstått at det finnes et begrep for slikt: trusselutsatt. Jeg var utsatt for en blanding av kjærlighetserklæringer og drapstrusler. Jeg måtte finne løsning på problemet selv, for politiet kunne ikke hjelpe. I dag er jeg glad det skjedde før Internett. Trusselen er fortsatt tilstede, men nå i langt mindre grad. Dette er situasjoner som rammer tilfeldig. Plutselig kan man være utsatt for en som retter all sin energi mot en.

OM FOREDRAGSHOLDEREN

Har jobbet med informasjonssikkerhet i noen år. Nå som CISO hos Sykehusapotekene HF. Har studert blant annet informasjonssikkerhetsledelse og sikkerhetsledelse.