Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

122 - Kiran B Raja & Martin Stokkenes

Biometri for bank og finans: trusler og utfordringer

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 12:30-13:00


 

Førsteamanuensis Kiran B Raja og stipendiat Martin Stokkenes, NTNU CCIS

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

Førsteamanuensis Kiran B Raja og stipendiat Martin Stokkenes, NTNU CCIS