Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

122 - Kiran B Raja & Martin Stokkenes

Biometri for bank og finans: trusler og utfordringer

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 12:30-13:00


 

Førsteamanuensis Kiran B Raja og stipendiat Martin Stokkenes, NTNU CCIS

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA