Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

123 - ID-porten

Autentisering av ansatte – sikkerhet og personvern

 
Kari Bernsmed

spor

Personvern

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Onsdag, 14:30-15:00


 

Frank Fardal, Difi

Om Foredraget

Difi utredet i 2018 behovet for autentisering av ansatte i offentlig sektor, og vurderte hvordan ulike løsninger kan gi enklere og sikrere autentisering av ansatte. Anbefalingen fra arbeidet er man kan gjenbruke privat eID i ID-porten også til ansattautentisering – i samspill med ulike autorative kilder med oversikt over ansatte. Vi presenterer hvordan dette påvirker sikkerhet, personvern og forenkling i fremtidens autentisering av ansatte.

Om foredragsholderen

Frank er produktsjef for ID-porten og har ansvaret for den strategiske videreutviklingen av løsningen. Han har jobbet i Difi siden 2008 og er opptatt av å finne løsninger som er både brukervennlige og sikre.