Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

129 - Jens Stoltenberg

Konferansehilsen fra NATO (videooverføring)

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 15:00-15:30


 

Generalsekretær Jens Stoltenberg.

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

Generalsekretær Jens Stoltenberg.