Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

132 - Robert Knudsen

NAV’s erfaringer med effektiv og korrekt tilgangsstyring og tilgangskontroll

 
Robert Knudsen

Robert Knudsen

spor

Mennesker, organisasjon og teknologi

Hvor?

Kinoen sal 1

NÅR?

Onsdag, 15:00 - 15:30


 

Robert Knudsen, Senior Sikkerhetsarkitekt, NAV

Om Foredraget

Effektiv og korrekt tilgangsstyring er forutsetningen for effektiv og korrekt tilgangskontroll i Legacy og skybaserte applikasjoner for å styre medarbeiders tilgang til informasjon etter tjenstlig behov og ivareta hensynet til borgeres personvern. NAV er i gang med å implementere en ny skybasert IDM-løsning. Utgangspunktet for denne anskaffelsen var å effektivisere dagens tilgangsstyring basert på selvbetjening. Effektiv tilgangskontroll i applikasjonene krever også en effektiv tilgangsstyring på tvers av applikasjonene. Implementeringsprosjektet startet januar 2018. Gjennom dette prosjektet har NAV-IT gjort en del erfaringer med hvilke utfordringer et slikt prosjekt innebærer og som jeg ønsker å formidle videre.

Om foredragsholderen

Jeg jobber i dag som senior sikkerhetsarkitekt i NAV IT innen tilgangsstyring og tilgangskontroll, risikovurderinger sikkerhet, personvern, sikkerhetskultur og styring av IT sikkerhet, og formidling av kompetanse innen IT sikkerhet.

Jeg har 13 års erfaring med sikkerhet i NAV og 3 år i Aetat.  Jeg har også 22 års erfaring gjennom 6 leverandørselskaper innen IT vesentlig på områdene sikkerhetsløsninger, nettverksløsninger, høytilgjengelighetsløsninger, IT-rådgivning og IT-planlegging. Jeg er medlem av faggruppen for informasjonssikkerhet i Dataforeningen.