Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

135 - Petter Ludvig Andersen

Helsehjelp på nye måter – sikring på nye måter?

 
Petter Ludvig Andersen

Petter Ludvig Andersen

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 15:00 - 15:30


 

Petter Ludvig Andersen, Rådgiver, Direktoratet for e-helse  

Om Foredraget

Utfordringene står i kø for bruk av medisinsk utstyr og velferdsteknologi i spesialist- og primærhelsetjenesten som ledd i ytelse av helsehjelp på avstand. Helsesektoren er i stor omstilling med å tenke helsehjelp på nye måter, som krever nye måter å tenke på knyttet til informasjonsflyt og informasjonssikkerhet som potensielt kan utfordre personvernet. Innlegget tar for seg behov og barrierer virksomheter i helse- og omsorgstjenesten har knyttet til ytelse av helsehjelp på avstand ved bruk av teknologi.     

Om foredragsholderen

Utdannet forvaltningsinformatiker ved Senter for rettsinformatikk. Tidligere rådgiver i personvern og informasjonssikkerhet i Bergen Kommune. Jobber i dag i Direktoratet for e-helse med sektororientert informasjonssikkerhet og sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.