Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

136 - Hanne Tangen Nilsen

Sivilt militært-samarbeid og digital sikkerhet

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 15:00 - 15:30


 

Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Telenor Norge

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA