Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

138 - Espen Grøndahl

ELK i solnedgang

 
25_Espen_Grondahl.jpg

Spor

Incident response

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Onsdag, 15:30-16:00


 

Espen Grøndahl, IT-sikkerhetssjef, UiO

Om Foredraget

UIO har bygd en løsning som håndterer over 100 TB loggdata fra nær 20000
enheter ved hjelp av ELK ( Elasticsearch Logstash og Kibana ), samt en
rekke opensource komponenter og egenutviklet kode. Denne løsningen blir
beskrevet med erfaringer.

Det vil bli en gjennomgang av hvordan UiO-CERT har bygd
automatiserte sikkerhetsløsninger på toppen av dette. Og hvordan vi
håndterer konkrete sikkerhetshendelser ved hjelp av disse.

Om foredragsholderen

Espen Grøndahl har vært ansatt som IT-sikkerhetssjef ved Universitetet i
Oslo siden 2007. Han har bakgrunn fra forsvaret, og har over 20 års
erfaring med it-sikkerhet.