Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

138 - Ole André Bråten

Sikkerhetskultur handler om mennesker

 
Ole André Bråten

Ole André Bråten

spor

Kritisk infrastruktur

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 15:30 - 16:00


 

Ole André Bråten, Kriseforsker og rådgiver.

Om Foredraget

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Om foredragsholderen

Bråten er en erfaren rådgiver som har ledet forskningsprosjekt innen samfunnsikkerhet og beredskap, fra gissel og kriseforhandling til strategier for utvikling av kriseledelse, kriseteam og sikkerhetskultur. Han har bred erfaring med organisasjon og lederutvikling på sikkerhetsområdet, fra bistand etter 22. juli til implementering av interne kompetanseprogram og ledelse av utredningsprosesser. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid.