Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

139 - Gøran Tømte

Zero Trust sikkerhetsstrategi - Hvordan spise en elefant?

 
Gøran Tømte

Gøran Tømte

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 15:30 - 16:00


 

Gøran Tømte, CISO, Data Equipment AS

Om Foredraget

Zero Trust er en sikkerhetsstrategi. NSM Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet er anbefalinger. CIS CSC er måleparameterne som kan benyttes for kontroll. CIS benchmarks benyttes for kvalitetskontroll på installasjon. Disse komponentene kan settes sammen i et system, og danne underlaget for en god helhetlig sikkerhetsløsning. Zero Trust vil mappes mot NSM Grunnprinsipper. NSM Grunnprinsipper vil mappes mot CIS CIS.

Om foredragsholderen

CISO and Zero Trust soldier, working to change and enhance. Start with the mindset