Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

142 - Oda Birkelund Simonsen

Bruk av GPS-baserte omsorgstjenester i Oslo kommune – pasientenes livskvalitet og trygghet vs. personvern

 
Oda Birkelund Simonsen

Oda Birkelund Simonsen

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 15:30 - 16:00


 

Oda Birkelund Simonsen, Consultant i Cyber Security, EY

Om Foredraget

Foredraget vil basere seg på en masteroppgave som ble skrevet i tidsrommet vi gikk fra gammel personopplysningslov til ny personopplysningslov (GDPR), og ivaretakelse av personvern i forhold til krav i den nye personopplysningsloven og hvordan denne nye loven ville stille seg i forhold til særlovgivning var derfor en stor del av oppgaven. I tillegg ble teknologier og disse teknologienes bruksområder, informasjonssikkerhet og ulike utfordringer drøftet i oppgaven. En elektronisk samtykkeløsning ble også drøftet.

Om foredragsholderen

Oda jobber som konsulent innen Risk og Cybersikkerhet i EY Advisory i Oslo, hvor hun startet i august 2018. Hun har en mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo (2018). I masteroppgaven tok hun for seg bruken av GPS-baserte tjenester i eldreomsorgen i Oslo kommune. I oppgaven vurderte hun blant annet personvernkonsekvenser ved bruk av slik teknologi, samt teknologien og dens pålitelighet. Oda har erfaring fra flere prosjekter innen praktisk personvern, fra kartlegginger og gapanalyser til implementering av ny personopplysningslov.