Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

143 - Inge Kampenes

Fremveksten av militære cyberoperasjoner og konsekvenser for samfunnet

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 15:30 - 16:00


 

Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA