Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

143 - Inge Kampenes

Fremveksten av militære cyberoperasjoner og konsekvenser for samfunnet

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 15:30 - 16:00


 

Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret