Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Inge Kampenes, Jesper W. Simonsen, Hanne Røislien, Hans Christian Pretorius m.fl.

Sikkerhet og samarbeid – slik takler vi de nye truslene

 
Inge Kampenes

Inge Kampenes

Hanne Røislien

Hanne Røislien

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius

spor

CyberLand

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Onsdag, 16:30 - 19:00


 

Om Foredraget

Prosjektet CyberLand ønsker velkommen til seminar i forbindelse med Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer.

Støttespillerne i CyberLand er Oppland fylkeskommune og kommunene i regionen. Våre partnere er blant annet NTNU Gjøvik og Cyberforsvaret. CyberLand ønsker å være inngangen til et økosystem for innovasjon og testing av ny sikkerhetsteknologi, og til ledende kunnskapsmiljøer internasjonalt.

Om foredragsholderene

Generalmajor Inge Kampenes tiltrådte som sjef for Cyberforsvaret i 2017. Han har tidligere blant annet vært leder for Forsvarssjefens fagmilitære råd og sjef for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Hanne Røislien er seniorforsker i Cyberforsvaret innenfor organisasjonsendring og endringskultur. Hun har en doktorgrad på menneskelig adferd fra NTNU, og har tidligere vært forsker ved Institutt for fredsforskning og Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

Hans Christian Pretorius er Excecutive director i KPMG, og har over 20 års erfaring innenfor cybersikkerhet. Han har tidligere jobbet som IKT sikkerhetsansvarlig i Forsvarets Etterretningstjeneste og hatt lederstillinger i både politiet, EVRY og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Program

Møteleder: Terje Svabø

16:30-16:35: Åpning: Espen Granberg Johnsen, ordfører i Lillehammer.

16:35-16:45: Partnerskap for samfunnssikkerhet – Sikkerhetsfestivalen og ISF: Erlend Dyrnes, nestleder i ISF og ansvarlig for informasjonssikkerhet i S-banken.

16:45-16:55: Sammensatte trusler mot kritisk IKT-infrastruktur: Kjell Olav Nystuen, sjefsforsker ved FFI.

16:55-17:05: Samspill med privat sektor for cybersikkerhet: Hans Christian Pretorius, Excecutive director i KPMG.

17:05-17:15: Utfordringer i håndteringen av sårbar IKT-infrastruktur: Thomas Tømmernes, sikkerhetsansvarlig i Atea.

17:15-17:30: Panelsamtale – samspill for å håndtere de nye digitale truslene.

17:30-17:40: Forventninger til akademia og næringsliv: Generalmajor Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret.

17:40-17:50: Internasjonale kunnskapsnettverk for informasjonssikkerhet: Nils Kalstad, instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU Gjøvik.

17:50-18:00: Kunnskapssatsinger for cybersikkerhet: Jesper W. Simonsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

18:00-18:10: Den menneskelige faktor i den digitale utviklingen: Hanne Røislien, seniorforsker ved Cyberforsvaret.

18:10-18:30: Panelsamtale – kunnskap vi trenger for å møte de digitale truslene