Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

15 - Lasse Rosenvinge

Nasjonalt deteksjonssystem for digital infrastruktur – en ny generasjon

 
Skjermbilde 2019-06-06 kl. 11.08.18.png

Spor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Tirsdag, 09:30 - 10:00


 

Lasse Rosenvinge, Seksjonssjef NCSC

Om Foredraget

NSM drifter og organiserer et nasjonalt sensornettverk på internett. Sensornettverket skal avdekke forsøk på datainnbrudd mot kritisk infrastruktur på tvers av sektorer. Sensornettverket - Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) - består av sensorer utplassert hos virksomheter som ansees som en del av kritisk infrastruktur i Norge. VDI er kort fortalt en digital innbruddsalarm for AS Norge.

Dette foredraget vil fokusere på neste generasjons varslingssystem, som tas frem gjennom et prosjekt ledet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Foredraget vil besvare spørsmål som: Hva gjør dagens system? Hvilket behov er avdekket mtp fremtidens varslingssystem? Hva innebærer neste generasjons deteksjonssystem og når kommer det?

nsm.stat.no/norcert/varslingssystem-for-digital-infrastruktur-vdi/

Om foredragsholderen

Lasse Rosenvinge har ansvaret for det nasjonale sensornettverket VDI og utvikling av deteksjonsteknologi i NSM.