Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

15 - Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSS)

Nasjonalt deteksjonssystem for digital infrastruktur – en ny generasjon

 
ManglerBildeAvPerson.png

Spor

NSM

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Tirsdag, 09:30 - 10:00


 

TBA.

Om Foredraget

TBA.

Om foredragsholderen

TBA.