Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

17 - Frode Hommedal

Hvordan feile med deteksjon og respons

 
Frode Hommedal

Frode Hommedal

Spor

Incident response

Hvor?

Kinoen sal 1

NÅR?

Tirsdag, 09:30-10:00


 

Frode Hommedal, Teknisk direktør, PwC

Om Foredraget

De fleste større selskaper har erkjent at sikkerhetsovervåkning og respons ved sikkerhetshendelser ikke lenger er et valg, men noe du er nødt til å ha på plass, så akkurat nå er det flere virksomheter i Norge som arbeider med å etablere eller oppgradere sine kapasiteter på området. I dette foredraget skal vi se på noen feil mange av disse virksomhetene trolig kommer til å gjøre, hvilke konsekvenser det vil få og hvordan de kan unngås.

Om foredragsholderen

Frode Hommedal er utdannet sivilingeniør i elektronikk, og har i over ti år arbeidet med å oppdage og bekjempe avanserte trusselaktører hos norske myndigheter og i kritisk infrastruktur, blant annet gjennom syv år i NSM NorCERT og fire og et halvt år i Telenor. Han har arbeidet med etterretning, sikkerhetsovervåkning og respons på alt fra teknisk til strategisk nivå og er i dag teknisk direktør i PwC Norges cybersikkerhetsteam, hvor han blant annet hjelper store norske virksomheter med å etablere og evaluere egne kapasiteter på området, samt bistår med taktisk og strategisk rådgivning ved cybersikkerhetshendelser.