Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

19 - Håvard Reknes

Mulig etablering av markedsplass for skytjenester i Norge

 
HåvardReknes.jpg

Spor

Skytjenester / anskaffelser

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Tirsdag, 09:30-10:00


 

Håvard Reknes, Difi

Om Foredraget

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for offentlige virksomheter å anskaffe skytjenester, og samtidig støtte virksomhetene i å gjøre de nødvendige vurderinger av risiko og sikkerhet. Det vurderes å etablere en markedsplass for skytjenester som kan bidra til økt utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. På sikt kan dette gi bedre, mer kostnadseffektiv IT i offentlig sektor i Norge.

Om foredragsholderen

Håvard Reknes er seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Han har lang erfaring med informasjonssikkerhet og IT anskaffelser fra ulike bransjer som olje, energi, finans og offentlig virksomhet.

I Difi veileder han i anskaffelse av skytjenester med særlig fokus på informasjonssikkerhet og forberedelser til markedsplass for offentlig sektor. Han er siviløkonom med bakgrunn fra Statoil, DNB og Skatteetaten.