Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

28 - Aasta Hetland og Lisbet Guttormsen

Hva ville du gjort? – et dilemmaforedrag fra helsesektoren

 
Aasta Hetland

Aasta Hetland

Lisbet Guttormsen

Lisbet Guttormsen

Spor

Sikkerhetskultur

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Tirsdag, 10:00-10:30


 

Aasta Hetland og Lisbet Guttormsen, begge seniorrådgivere i Direktoratet for e-helse og sekretariatet for Normen

Om Foredraget

Gjennom ekte dilemmaer fra en pasients hverdag får vi innblikk i et knippe vanlige dilemmaer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i helse. Det blir skuespill, interaktivitet, gøy og alvor.

Om foredragsholderen

Aasta Margrethe Hetland er ansatt i Direktoratet for e-helse og er en del av sekretariatet for Normen (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten). Hun er utdannet jurist og har tidligere jobbet som leder og sikkerhetskoordinator og personvernombud.

Lisbet Guttormsen har jobbet i helsevesenet i 30 år. Både i privat og offentlig sektor, hjelpepleier og legesekretær, administrative stillinger og ledelse. Var 7 år i Norsk Helsenett før hun byttet til Direktoratet for e helse. Normen, sekretariatet for Normen og informasjonssikkerhet er hennes spennende arbeidsoppgaver.