Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

31 - Are Søndenaa

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0

 
31_Are_Søndenaa.jpg

SPor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Tirsdag, 11:30 - 12:00


 

Are Søndenaa, Seniorrådgiver NCSC

Om Foredraget

Foredraget vil fokusere på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 2.0. Spørsmål som vil bli tatt opp er: Hva er nytt i versjon 2.0? Hvordan kan grunnprinsippene bedre sikkerheten i norske virksomheter? Hva er veien videre og hvordan kan norske virksomheter hjelpe med å forbedre grunnprinsippene?

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet ble lansert første gang i august 2017. De består av et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenestene de tilbyr mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet vil være gjenstand for jevnlig oppdatering slik at de er relevante og tilpasset dagens og morgendagens trusselbilde.

nsm.stat.no/grunnprinsipper-ikt

Om foredragsholderen

Are Søndenaa har over 15 års erfaring innen IKT- og informasjonssikkerhet fra offentlig og privat sektor. Han jobber til daglig i NSMs cybersikkerhetssenter med fokus på strategisk rådgivning mot departementer, sektormyndigheter og virksomheter.

Are har vært involvert i flere av NSMs publiserte veiledninger og rapporter, inkludert NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Are leder i tillegg standard Norges komité for IT-sikkerhet, som omfatter ISO 27000-serien.