Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

31 - NSM

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0

 
ManglerBildeAvPerson.png

SPor

NSM

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Tirsdag, 10:00 - 10:30


 

TBA.

Om Foredraget

TBA.

Om foredragsholderen

TBA.