Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

34 - Ronny Klavenes

Sikker og systematisk tjenesteutsetting til sky i privat og offentlig sektor

 
Ronny Klavenes

Ronny Klavenes

SPOR

Skytjenester / anskaffelser

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Tirsdag, 11:30 - 12:00


 

Ronny Klavenes, Chief Consultant Governance, Risk & Compliance EVRY dept. Security & Risk

Om Foredraget

Ronny Klavenes vil fortelle om erfaringer og om metoder for sikker og systematisk tjenesteutsetting til sky. Foredraget vil ta for seg metodikk og tankesett for både ledere og operative ressurser på alle nivåer. Foredraget bygger på erfaringer fra digitalisering og tjenesteutsetting i privat og offentlig virksomhet der anerkjente metodikker, anbefalinger fra ulike myndigheter og risikobasert tilnærming har vært viktige verktøy. Foredraget vil berøre følgende temaer:

  • Veikart og rammeverk for sikrere tjenesteutsetting

  • Veikart og rammeverk for sikkerhet og risikovurderinger.

  • Risikovurderinger av tjenestetilbyder, applikasjoner og tjenester

Om foredragsholderen

Ronny Klavenes er født 1971, bor i Sandefjord og Bærum og har jobbet med sikkerhet siden 1991. Han er ansatt som sjefskonsulent innen risikostyring og informasjonssikkerhet i EVRY. Klavenes er utdannet sambandsoffiser i Forsvaret og innen teknologi, IT-ledelse og informasjonssikkerhet ved tidligere Høgskolen i Vestfold (nå USN).  Han kombinerer bransjekunnskaper med kompetanse på teknologi, ledelse, og styring av risiko og sikkerhet. Klavenes innehar flere anerkjente sertifiseringer, bl.a. ISMS Lead Implementer (ISO/IEC27001), Lead Risk Manager (ISO/IEC27005), CISSP (Certified Information Systems Security Professional) og SSCP (Systems Security Certified Practitioner). Klavenes leder EVRYS landsdekkende faggruppe Digital Risk Management. Han utvikler også metodikker basert på internasjonalt anerkjente rammeverk og han holder kurs og foredrag i informasjonssikkerhet, risikostyring og sikker adopsjon av teknologi og skytjenester.

De siste årene har særlig tjenesteutsetting til sky vært i særlig fokus for Ronny Klavenes. Han legger stor vekt på å oppnå smidig og sikker tjenesteutsetting, basert på anerkjente ledende rammeverk og anbefalinger fra ulike europeiske myndigheter og med en fakta- og risikobasert tilnærming.