Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

39 - Lars Strand

Tjenesteutsetting (og kompetanse i alle ledd)

 
39_Lars_strand.png

SPor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Tirsdag, 12:00 - 12:30


 

Lars Strand, Seniorrådgiver NCSC

Om Foredraget

Det er en økende trend at norske offentlige og private virksomheter tjenesteutsetter hele eller deler av sin IKT-portefølje. En viktig driver for tjenesteutsetting er å få tilgang til ekspertkompetanse. Men fritar tjenesteutsetting virksomheten for all IKT-kompetanse? Foredraget skal belyse viktigheten av å ha en annen type kompetanse ved tjenesteutsetting og at en grunnleggende IKT-kompetanse fremdeles er nødvendig.

nsm.stat.no/aktuelt/tjenesteutsetting-landvurderinger/

Om foredragsholderen

Lars Strand er seniorrådgiver i seksjon for strategisk IKT-sikkerhet i NSMs cybersikkerhetssenter. Han har tidligere jobbet over 10 år i det private næringsliv og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Norsk Regnesentral og Universitetet i Oslo.