Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

40 - Aida Omerovic

Cybersikkerhet og forsyningssikkerhet – erfaringer fra sikkerhetsrisikovurderinger innen to smartnett-piloter

 
Aida Omerovic

Aida Omerovic

SPOR

Opplæring

Hvor?

Scandic Victoria kongressal 1

NÅR?

Tirsdag, 12:00-12:30


 

Aida Omerovic, SINTEF

Om Foredraget

CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi, med varighet på åtte år og en budsjettramme på 365 MNOK. Sentret har som mål å bidra til utvikling av kostnadseffektive, fleksible og robuste distribusjonsnett. Senteret ledes av SINTEF Energi, og forskning og innovasjon foregår i tett samarbeid med flere titalls av de mest sentrale private og offentlige aktører fra energibransjen i Norge, i tillegg til NTNU og flere internasjonale miljøer. Cybersikkerhet er et sentralt tema i kontekst av planlegging av smarte distribusjonsnett. SINTEF har gjennom CINELDI utviklet en skreddersydd metode for å analysere cybersikkerhetsrisikoer som kan svekke forsyningssikkerheten for elektrisitet. Metoden modellerer grafisk mange av de kjente sårbarheter, trusselscenarier og hendelser som er relevante for cybersikkerhet, og visualiserer eksplisitt hvordan de er relatert, samt hvilken betydning de har for elektrisitetsforsyning. Resultater er en helhetlig og lettforståelig oversikt over cybersikkerhetsrisikoer og deres sammenhenger. Metoden er i CINELDI anvendt på to reelle piloter for smarte nett, nemlig "selvheling av distribusjonsnettet" og "smarte nettstasjoner", i samarbeid med hhv. Skagerak Energi og Lyse. Begge pilotene preges av utstrakt bruk av moderne (digital) teknologi og høye krav til sikkerhet. Vårt mål har i hovedsak vært å gjøre slike sikkerhetsrisikovurderinger mest mulig virkelighetsnære, lettforståelige og involverende for ulike deltakerne med høyst varierende bakgrunn. Modellene kan enkelt oppdateres med ny informasjon som ivaretar både nye detaljer og sammenhenger. Resultater og erfaringer fra disse to casene vil bli presentert.  

Om foredragsholderen

Aida Omerovic er seniorforsker ved SINTEF med spesialisering innen digital sikkerhet, arkitektur og risikostyring. Hun har 17 års erfaring med anvendt forskning/ledelse innen flere sektorer og har publisert over 35 vitenskapelige artikler og en fagbok. Gjennom sentrale roller i norske/internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, nettverk og fagfora, er hun spesielt opptatt av forskningsbasert verdiskapning, forskningsformidling og brobygging mellom forskning og næringsliv. Aida er utdannet PhD i Informatikk fra UiO og sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk fra NTNU.